• Hotline: 087-984-2273

ประเภทของระบบไม้กั้นรถยนต์และระยะการอ่านบัตรแต่ละชนิด

ถามถึงระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์แอดมินขอแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ (1) ไม้กั้นรถยนต์แบบ manula หรือใช้ปุ่มกด+รีโมท (2) ไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร เป็นระบบทาบบัตรระยะใกล้ (3) ไม้กั้นรถยนต์แบบอัตโนมัติ หรือระบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass ซึ่งไม้กั้นรถทั้ง 3 ประเภทมีความแตกต่างกันในการใช้งานและหากปัจจุบันเราใช้งานไม้กั้นรถยนต์แบบ manual สั่งงานด้วยปุ่มกดและรีโมทอยู่ หากต้องการเปลี่ยนเป็นระบบทาบบัตรหรือระบบ easy pass ก็สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มอุปกรณ์ในระบบนั้นๆ เข้าไป แต่สำหรับท่านที่ใช้งานไม้กั้นรถยนต์ระบบทาบบัตรและ easy pass อยู่จะสามารถสั่งงานในรูปแบบ manual อยู่แล้ว (ไม้กั้นรถยนต์แบบ manaul คือชุดการทำงานเริ่มต้นของระบบไม้กั้นรถยนต์) เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความแตกต่างของระบบแขนกั้นรถยนต์ทั้ง 3 กลุ่มแอดมินอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้

เริ่มต้นกันที่ไม้กั้นรถยนต์แบบ manual สั่งงานด้วยปุ่มกดและรีโมท : ระบบแขนกั้นรถยนต์ประเภทนี้ถือเป็นระบบเริ่มต้นของการทำงานในชุดไม้กั้นรถยนต์ การสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ให้ยกขึ้นและยกลงเป็นหน้าที่ของ รปภ. ทั้งหมด เราสามารถสั่งงานด้วยปุ่มกดที่ป้อมยาม หรือจะเป็นการกดรีโมทสั่งงานไม้กั้นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าการติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ดังกล่าวผู้จำหน่ายติดตั้งตัวสั่งงานแบบไหนให้เราบ้าง จะเป็นเพียงแค่รีโมทหรือติดตั้งเพียงแค่ปุ่มกดหรือติดตั้งให้เราสามารถใช้งานได้ทั้ง 2 อย่าง

ต่อมาจะเป็นชุดกึ่งอัตโนมัติ คือ ไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตร หรือการใช้คีย์การ์ดกับระบบไม้กั้น : ระบบนี้สามารถทำได้ทั้งการติดตั้งใหม่ยกชุดหรือจะเป็นการเพิ่มเติมระบบจากระบบ manual อัพเกรดมาเป็นระบบทาบบัตรก็ได้ การสั่งงานไม้กั้นรถยนต์จะมาจาก 3 ทางด้วยการคือ (1) จากการทาบบัตรของผู้ใช้งาน (2) จากปุ่มกดที่ป้อม รปภ. (3) จากรีโมท ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้ระบบสั่งงานทั้ง 3 ช่องทางนี้ไหม? 

ระบบสุดท้ายคือชุดไม้กั้นอัตโนมัติไม้กั้นรถยนต์แบบอัตโนมัติหรือแบบอ่านบัตรระยะไกล easy pass : ชุดแขนกั้นประเภทนี้มีรูปแบบการติดตั้งและการทำงานของระบบคล้ายๆ กับชุดแขนกั้นรถยนต์แบบทาบบัตร จะต่างกันก็เพียงแค่ระยะการอ่านบัตรเท่านั้น โดยในระบบ easy pass สามารถอ่านบัตรผ่านได้ไกลประมาณ 20-30 เมตรเลยทีเดียว หากรถขับเข้ามาในเขตพื้นที่หรือในระยะการอ่านบัตรของเครื่องอ่านบัตรระบบไม้กั้นรถยนต์ก็จะทำงานอัตโนมัติทันที

สำหรับไม้กั้นรถยนต์แบบ manual การทำงานของระบบไม่มีอะไรมากเพราะเป็นการสั่งงานยกขึ้นยกลงของแขนกั้นโดย รภป. แต่สำหรับระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรและ easy pass จะมีความแตกต่างกันเรื่องระยะการอ่านบัตร โดยแอดมินอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้
1. ไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะใกล้สามารถอ่านบัตรได้ 2 ระยะคือ
1.1 ระยะอ่านบัตร 30-50cm ระยะนี้เราจะใช้บัตร proximity card ความหนา 1.8 เพื่อนำมาใช้งาน
1.2 ระยะอ่านบัตร 80-120cm ระยะนี้จะใช้กับบัตร proximity card for longer ซึ่งตัวบัตรจะมีความหนากว่าบัตร 1.8 นิดหน่อย
ระยะการอ่านบัตรที่ไม่เท่ากันของทั้ง 2 ระยะจะใช้อุปกรณ์ชุดเดียวกัน ต่างกันเพียงแค่ตัวบัตรผ่านเท่านั้น
2. ไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านบัตรระยะไกลหรือระบบ easy pass ระบบนี้จะมีระยะการอ่านบัตรประมาณ 20-30 เมตร ขึ้นอยู่กับจุดติดตั้ง ซึ่งเราสามารถปรับค่าการอ่านบัตรให้สั้นลงได้ตั้งแต่ 3 เมตรเป็นต้นไป 

แน่นอนว่าระบบที่มีความไกลของการอ่านบัตรมากกว่าย่อมมีราคาแพง การเลือกใช้ชุดแขนกั้นรถยนต์ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมกับหน้างานนั้นๆ ด้วย 
www.charoentech.com

ระบบ Real Time ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า

2020-01-25 21:20:10

จะว่าไปแล้วระบบการดึงข้อมูลแบบ real time ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าถือเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชั่นที่ลูกค้าหลายรายให้ความสนใจ เนื่องจากการดึงข้อมูลแบบ real time ระบบจะส่งข้อมูลการสแกนจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเข้าสู่โปรแกรมคำนวณเวลาทันทีแบบอัตโนมัติ ชนิดที่เรียกว่าสแกนปุ๊ปดึงข้อมูลเข้าโปรแกรมปั๊ปเราพร้อมให้เราดูรายงานบันทึกเวลาเข้าออกทันที  ระบบสามารถประมวลผลเวลาทำงานได้เลยโดย

การแก้ไขปัญหาปุ่มกดและรีโมทในระบบไม้กั้นรถยนต์

2020-01-24 21:22:39

สำหรับเรื่องราวในบทความนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องระบบการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยในระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์กันบ้าง และเรื่องราวในครั้งนี้แอดมินขอพูดถึงเรื่องรีโมทไร้สายหรือรีโมทแบบมีสาย (ปุ่มกด) เพื่อสั่งงานยกขึ้นยกลงแขนกั้น ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่แอดมินเจอคือ รปภ. ไม่สามารถกดขึ้นกดลงสั่งงานไม้กั้นรถยนต์ผ่านรีโมทไร้สายหรือผ่านปุ่มกดแบบเดินสายได้ แอดมินจึงใช้บทความนี้แนะนำเพื่อให้ลูกค้าสามารถแก้ไข

สาเหตุที่ทำให้เวลาในเครื่องสแกนลายนิ้วมือผิดเพี้ยน

2020-01-23 21:09:07

เมื่อเกิดปัญหาเวลาในเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าผิดเพี้ยน ระบบแสดงผลเวลาไม่ถูกต้องตามวันและเวลาปัจจุบันปัญหานี้จะส่งผลให้การสแกนหลังจากที่เวลาเปลี่ยนแปลงไปหากบันทึกเวลาสำเร็จบันทึกเวลาดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งหมด กรณีที่เวลาผิดเพี้ยนเป็นปี (ปีเพี้ยน) จะทำให้เราไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านระบบ network ได้ โปรแกรมจะบอกสถานะการดาวน์โหลดว่า