• Hotline: 087-984-2273

การทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรม Access Control กับชุดไม้กั้นรถยนต์

ต่อเนื่องจากบทความก่อนหน้าที่แอดมินได้พูดถึงความสำคัญของฐานข้อมูลโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งฐานข้อมูลของระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์แบบทาบบัตรและแบบ easy pass ก็มีความสำคัญมากไม่แพ้กัน เพราะการดำเนินการต่างๆ ในระบบไม้กั้นรถยนต์หรือแขนกั้นรถยนต์จะต้องตั้งค่าผ่านฐานข้อมูลในโปรแกรม Access Control ทั้งสิ้น เมื่อตั้งค่าแล้วเสร็จเราจึงอัพโหลดการตั้งค่าดังกล่าวเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ต่อไป โดยระบบไม้กั้นรถยนต์จะทำงานตามการตั้งค่าที่เราอัพโหลดล่าสุดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

ในส่วนของการเพิ่มบัตร การลบบัตร การยกเลิกสิทธิการผ่านเข้าออกของลูกบ้าน เราจะต้องดำเนินการในโปรแกรม Access Control และอัพโหลดข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ระบบจึงทำงานตามที่เราต้องการ กรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลลูกบ้านในโปรแกรม Access Control แต่ไม่มีการอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบไม้กั้นก็เท่ากับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการทำงานของชุดไม้กั้นรถยนต์ ดังนั้นชุดไม้กั้นรถยนต์จะยังคงทำงานตามค่าการอัพโหลดครั้งล่าสุดจนกว่าเราจะอัพโหลดข้อมูลใหม่เข้าไปเท่านั้นการทำงานของระบบจึงจะเปลี่ยนไปตามค่าที่เราแก้ไขปรับปรุงไป 

ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการตัดสิทธิการใช้บัตรผ่านของลูกบ้าน บ้านเลขที่ 1234 เนื่องจากลูกบ้านไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ โดยนิติบุคคลได้เข้าไปในโปรแกรม Access Control และยกเลิกสิทธิการผ่านเข้าออกประตูของลูกบ้านดังกล่าวแล้ว แต่เรายังไม่ได้อัพโหลดข้อมูลอัพเดทดังกล่าวเข้าสู่ระบบไม้กั้น บัตรผ่านที่บ้านเลขที่ 1234 ถืออยู่ก็จะยังคงใช้ผ่านเข้าออกระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ตามปกติจนกว่าทางนิติบุคคลจะอัพโหลดการตั้งค่าดังกล่าวเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์สิทธิของบัตรที่บ้านเลขที่ 1234 ถืออยู่จึงจะหมดไป

ข้อมูลบัตรผ่านที่อยู่ในโปรแกรม Access Control จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก (ฐานข้อมูล) เพราะหากข้อมูลหรือฐานข้อมูลของระบบไม้กั้นรถยนต์หายไปก็เท่ากับว่าเราไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในระบบได้เลยดังเช่น
1. เราไม่สามารถเพิ่มบัตรผ่านใบใหม่เข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ เนื่องจากการเพิ่มบัตรผ่านเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์เราจะต้องมีข้อมูลของบัตรผ่านเดิมที่ลูกค้าใช้อยู่และเพิ่มบัตรผ่านใหม่เข้าไป (เก่า+ใหม่ = บัตรทั้งหมด) จากนั้นจึงอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบไม้กั้นรถยนต์ กรณีที่เราไม่มีข้อมูลบัตรผ่านเดิมอยู่และต้องการจะเพิ่มบัตรผ่านเข้าสู่ระบบวิธีเดียวที่ทำได้คือจะต้องเรียกบัตรผ่านเดิมกลับคืนมาก่อนเพื่อบันทึกบัตรผ่านเข้าสู่โปรแกรมใหม่อีกครั้ง 
2. เราไม่สามารถลบ แก้ไข ยกเลิก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมอะไรในระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ 
3. แต่เราก็ยังคงใช้งานระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ตามปกติ ยังคงใช้บัตรที่ได้รับผ่านเข้าออกได้

ด้วยเหตุที่ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบทาบบัตรและแบบ easy pass สามารถจำกัดสิทธิการผ่านเข้าออกได้ สามารถกำหนดวันหมดอายุของบัตรผ่านแต่ละใบได้ว่าให้ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ สามารถใช้ร่วมกับการจ่ายค่าส่วนกลางของนิติบุคคลได้ การดำเนินการจึงต้องอาศัยการตั้งค่าในโปรแกรมและอัพโหลดการตั้งค่าดังกล่าวเข้าสู่ระบบ ซึ่งหลังจากที่เราอัพโหลดการตั้งค่าใหม่แล้วระบบไม้กั้นจะทำงานตามการตั้งค่าดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง (เราไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไว้ตลอดเวลา จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เฉพาะตอนอัพโหลดข้อมูลเข้สู่ระบบเท่านั้น) 
www.charoentech.com

การปรับรูปแบบการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าให้เหมาะกับความต้องการของหน้างาน

2019-12-05 08:11:02

แอดมินต้องบอกว่าเราสามารถนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าประยุกต์ใช้กับหน้างานได้หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของหน้างานที่อาจมีความต้องการเฉพาะ เช่น ใช้ร่วมกับการเปิดปิดประตูแบบธรรมดาหรือแบบสแกนเข้าสแกนออกหรือแบบดับเบิ้ลล็อคหรืออินเตอร์ล็อคก็สามารถทำได้ ใช้ร่วมกับการบันทึกเวลาเข้าออกงาน ใช้ร่วมกับการเก็บประวัติเข้าชั้นเรียน ใช้ร่วมกับการบันทึก

การทำงานของชุดไม้กั้นรถยนต์แบบ easy pass

2019-12-04 00:00:12

หากจะว่ากันด้วยเรื่องการทำงานของระบบไม้กั้นรถยนต์ easy pass หรือระบบอ่านบัตรระยะไกลทำงานด้วยสัญญาณบลูทูธคลื่น 433mhz (คลื่นวิทยุ) ซึ่งคุณสมบัติเด่นของระบบไม้กั้นรถยนต์แบบ easy pass คือสามารถอ่านบัตรได้ไกลสูงสุดถึง 20 เมตร เมื่อรถขับเข้ามาในบริเวณสัญญาณการอ่านบัตรระบบไม้กั้นรถยนต์จะยกแขนกั้นขึ้นให้ทันทีแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องต้องลดกระจกหรือไม่ต้องจอดรถเพื่อทาบบัตร โดยสรุปสำหรับเนื้อหาในบทความนี้เราจะพูดถึงรายละเอียด 3 เรื่องด้วยกันได้แก่

การยืนยันด้วยข้อมูล 2 อย่างในระบบของเครื่องสแกนใบหน้า

2019-12-02 22:43:31

บทความนี้แอดมินขอพูดถึงเรื่องระบบยืนยันตัวตนของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากันบ้าง ซึ่งแอดมินคิดว่าเนื้อหาในบทความนี้น่าจะเหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาเครื่องสแกนที่มีระบบยืนยันตัวตนด้วยข้อมูล 2 อย่าง (อาจเป็นใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตรหรือรหัสผ่าน) ถามว่าเราจะเลือกใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นไหนจึงจะตอบสนองความต้องการนี้ได้และระบบการทำงานมีรูปแบบหรือหลักการเป็นอย่างไร? เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจระบบการทำงานมากขึ้นเรามาทำความเข้าใจระบบการทำงานในส่วนนี้กัน