• Hotline: 087-984-2273

ความเหมือนและความต่างของโปรแกรมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP กับ ZK

ครั้งนี้แอดมินขออัพเดทเรื่องราวของการใช้งานโปรแกรมคำนวณเวลาซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า โดยแอดมินขอพูดถึงการใช้งานในภาพรวมของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าของ 2 ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องสแกนนั้นก็คือ HIP และ ZKTeco ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร? หากเราใช้งานสินค้าของ HIP อยู่และต้องการเปลี่ยนเป็นของ ZK หรือหากเราใช้ของทาง ZK อยู่และต้องการเปลี่ยนมาใช้งานของ HIP มีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไป ความยาก ความง่ายในการใช้งาน หรือมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันในบทความนี้

ประเด็นแรกที่เราต้องทำความเข้าใจคือเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าของทั้ง HIP และ ZKTeco ไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้ ทั้ง 2 ยี่ห้อใช้โปรแกรมในการประมวลผลกันคนละตัว โดย HIP จะใช้โปรแกรม Premium Time ส่วน ZKTeco จะใช้โปรแกรม ZKTime หรือ Time Attendance หรือโปรแกรมอื่น (เครื่องสแกน ZK รองรับได้หลายโปรแกรม) และหากจะพูดกันในส่วนของโปรแกรมแอดมินมองว่าแตกต่างกันเพียงแค่หน้าตาเท่านั้นความสามารถโดยภาพรวมแล้วใกล้เคียงกัน ประมาณว่าหากเราใช้งานโปรแกรมของเจ้าใดเจ้าหนึ่งอยู่เราก็สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมของอีกเจ้าได้ไม่ยาก เพราะโปรแกรมคำนวณเวลาจะทำหน้าที่เหมือนกันคือรับข้อมูลบันทึกเวลามาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามาประมวลผลตามสูตรการคำนวณที่เราตั้งค่าไว้ในโปรแกรม

สำหรับการใช้งานและการตั้งค่าโปรแกรมคำนวณเวลามีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันคือจะต้องรับข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามาดำเนินการต่อ เช่น อัพเดทข้อมูลพนักงาน สร้างบริษัท สร้างแผนก สร้างตารางเวลา กำหนดกะให้พนักงาน เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเรียกดูบันทึกเวลา เวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย ได้เลย (ตำแหน่งเมนูของโปรแกรมไม่เหมือนกันแต่ขั้นตอนการทำงานก็จะเหมือนกัน)

สำหรับผู้ที่สนใจรูปแบบการตั้งค่าของโปรแกรมยี่ห้ออื่นๆ ที่นอกเหนือจาก HIP และ ZK แอดมินจะพยายามนำมาอัพเดทให้ทราบกันเรื่อยๆ และส่วนสำคัญคือหากเราต้องการเปลี่ยนยี่ห้อสิ่งที่เราจะต้องเจอแน่นอนเลยก็คือการเริ่มต้นระบบใหม่ เริ่มต้นการตั้งค่าทุกอย่างใหม่ทั้งหมด เริ่มต้นการเรียนรู้รูปแบบการทำงานของอีกยี่ห้อ เพื่อให้ปลอดภัยในการเปลี่ยนยี่ห้อหรือย้ายค่ายแอดมินแนะนำให้ผู้ใช้งานนำปัญหาหรือความต้องการ หรือ out put ที่ต้องการแจ้งผู้จำหน่าย เพื่อให้ทางผู้จำหน่ายนำโจทย์หรือความต้องการดังกล่าวไปตรวจสอบกับสินค้าที่ลูกค้ากำลังสนใจว่าสามารถเป็นไปได้หรือไม่? หากเป็นไปได้จะได้ข้อมูลแบบไหน หรือ out put ที่ได้จะประมาณไหน? เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดได้รับสินค้าผิดสเปคต่างจากความต้องการ ซึ่งลูกค้ามักทราบปัญหาต่างๆ เหล่านี้หลังจากที่ลูกค้าใช้งานแล้วซะส่วนใหญ่
www.charoentech.com

การบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความจำเป็นอย่างไร?

2018-10-17 22:22:56

ถามว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งหากเรามองกันที่การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าระบบสามารถทำงานได้เอง เราสามารถเปิดเครื่องทิ้งไว้ได้ตลอดเวลาไม่ต้องเปิดๆ ปิดๆ เครื่อง เนื่องจากตัวเครื่องมีระบบ standby ตัวเอง มีโหมดประหยัดพลังงาน มีระบบ sensor ที่คอยตรวจจับลายนิ้วมือหรือใบหน้าอัตโนมัติเมื่อเราต้องการใช้งานแค่เดินผ่านหรือวางนิ้วที่หัวอ่านระบบก็จะกลับมาทำงานแบบอัตโนมัติให้ทันที อย่างนี้แล้วจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า?.. 

การบันทึกเวลาให้พนักงานลืมสแกนลายนิ้วมือ

2018-10-16 21:42:04

แอดมินพบว่ามีผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าหลายท่านสงสัยว่าเราสามารถแก้ไขเวลาที่ถูกส่งออกมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้หรือไม่? ประเด็นนี้มีทั้งคำถามที่ต้องการทราบคำตอบเพราะมันหมายถึงความปลอดภัยของข้อมูล หมายถึงความน่าเชื่อถือในตัวสินค้า และอีกประเด็นคือผู้ใช้งานบางกลุ่มมีความจำเป็นที่จะต้องบันทึกเวลาให้พนักงานแทนพนักงานที่ไม่ได้สแกน อาจด้วยเหตุผลที่ว่าพนักงานไปทำงานนอกสถานที่ไม่ได้กลับเข้ามาสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าในช่วงเวลานั้นๆ และมีเอกสารการขอออกนอกสถานที่ชัดเจน ทั้งสองประเด็นนี้สามารถทำได้หรือไม่? และมีวิธีการอย่างไร? แอดมินพร้อมให้ข้อมูลในบทความนี้

การเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2018-10-15 20:45:15

แอดมินมักได้รับคำถามจากลูกค้าว่าหากมีความต้องการดังนี้  (1) ต้องการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจำนวน 10 เครื่องและจะต้อง link ข้อมูลถึงกันได้ พนักงานสามารถสแกนที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องไหนก็ได้ข้อมูลบันทึกเวลาสามารถเชื่อมโยงมาที่เดียวกันได้ เพื่อช่วยให้มีความคล่องตัวในการใช้งานของพนักงานและช่วยให้ HR สามารถตรวจสอบข้อมูลบันทึกเวลาของพนักงานได้ง่ายขึ้น (2) ต้องการให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าบันทึกเวลาเมื่อพนักงานมารับเงินเดือนแล้ว เพื่อจะได้เก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานว่าพนักงานดังกล่าวรับเงินเดือนแล้ว.. ทั้ง 2 ประเด็นนี้จะต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือ