• Hotline: 087-984-2273

การโอนข้อมูลระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่

สำหรับลูกค้าที่ต้องการโอนถ่ายของมูลระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งความต้องการนี้ถือว่าเป็นความต้องการเบื้องต้นที่ผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าต้องการ และเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานเครื่องสแกนที่ต้องการเปลี่ยนรุ่นเนื่องจากรุ่นเดิมใช้งานมานานมากแล้ว พบปัญหา จำเป็นต้องหารุ่นใหม่เข้ามาใช้งานแทน และกลุ่มผู้ใช้งานเครื่องสแกนที่มีเครื่องสแกนอยู่ในระบบมากกว่า 1 เครื่อง.. การโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าจะช่วยลดเวลาในการเก็บข้อมูลพนักงานเข้าตัวเครื่องสแกนได้

ในการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันเราสามารถโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจากเครื่องหลักไปสู่เครื่องอื่นๆ ผ่าน 2 ช่องทางด้วยกันคือ

1. ผ่านโปรแกรม Premium Time (ใช้โปรแกรม premium time เป็นจุดพักข้อมูลก่อนส่งต่อ) มีหลักการทำงานคือให้เราดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องหลักเก็บไว้ในโปรแกรมก่อน (การดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนเข้าโปรแกรมทำได้ผ่าน 2 ช่องทางคือ ผ่านระบบแลนและผ่านสาย usb data link) เมื่อดาวน์โหลดข้อมูลพนักงานจากเครื่องสแกนเครื่องหลักเก็บไว้ในโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว เราสามารถอัพโหลดข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่เครื่องสแกนเครื่องอื่นๆ ได้ แต่จะต้องเชื่อมต่อเครื่องสแกนกับคอมพิวเตอร์ผ่านสายแลนหรือผ่านสาย usb data link เท่านั้น.. การโอนถ่ายข้อมูลด้วยวิธีนี้เราสามารถเลือกพนักงานได้ว่าต้องการจะโอนถ่ายข้อมูลพนักงานคนใดบ้างเข้าสู่เครื่องสแกนอีกเครื่อง ไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งหมด

2. ผ่าน usb flash drive (เป็นการเก็บข้อมูลไว้ใน flash drive) รูปแบบการโอนถ่ายข้อมูลด้วยวิธีนี้ทำง่ายสุดไม่มีความยุ่งยากใดๆ เพียงแค่เรานำ usb flash drive ไปดึงข้อมูลพนักงานออกมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องหลัก (เสียบ usb flash drive ที่เครื่องสแกน กดเมนู > ผู้ใช้ > ดาวน์โหลด) แล้วจากนั้นก็นำ usb ดังกล่าวไปอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่เครื่องสแกนเครื่องอื่นๆ ง่าย สะดวก ไม่ต้องตั้งค่าใดๆ แต่มีข้อจำกัดอยู่ว่า 
- การอัพโหลดข้อมูลด้วย usb flash drive เราจะต้องอัพโหลดข้อมูลแบบ 100% คือหากในเครื่องสแกนเครื่องหลักมีพนักงานทั้งหมด 100 คน เราจะต้องอัพโหลดเข้าเครื่องอื่นๆ ทั้ง 100 คน ไม่สามารถเลือกบางส่วนหรือบางคนได้ การอัพโหลดจะต้องอัพโหลดทั้งหมดเท่านั้น
- ข้อมูลการอัพโหลดใหม่จะทับข้อมูลเก่าในเครื่องแบบ 100% คือ หากเราดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องหลักไปซึ่งเครื่องหลักมีข้อมูลพนักงาน 100 คน และนำไปอัพโหลดใส่เครื่องที่ 2 ข้อจำกัดคือไม่ว่าเครื่องที่ 2 จะมีข้อมูลพนักงานอยู่เท่าไหร่ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องที่ 2 ทั้งหมดจะถูกลบออกไปและถูกแทนที่ด้วยข้อมูลจากเครื่องหลักไม่สามารถแก้ไขหรือหลีกเลี่ยงได้

ยังมีข้อมูลสำคัญที่ลูกค้าจะต้องทราบคือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าทุกรุ่นของทาง HIP ไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้ทั้งหมด การโอนถ่ายข้อมูลสามารถทำได้เฉพาะเครื่องสแกนที่อยู่ในซีรีย์เดียวกันเท่านั้น และหากเป็นเครื่องสแกนที่ลูกค้าใช้งานอยู่อายุการใช้งานประมาณ 5-7 ปี เช่น cmi600, cmi800, cmi812, F7 เป็นต้น จะไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลร่วมกันกับเครื่องสแกนในปัจจุบันได้ หากมีกรณีที่ต้องเปลี่ยนเครื่องจะต้องบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือพนักงานใหม่เท่านั้น 

หากเป้าหมายของลูกค้าคือการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันได้ แอดมินแนะนำให้ศึกษาข้อมูลหรือสอบถามเรื่องความสามารถในการโอนถ่ายข้อมูลก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
www.charoentech.com

การบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความจำเป็นอย่างไร?

2018-10-17 22:22:56

ถามว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งหากเรามองกันที่การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าระบบสามารถทำงานได้เอง เราสามารถเปิดเครื่องทิ้งไว้ได้ตลอดเวลาไม่ต้องเปิดๆ ปิดๆ เครื่อง เนื่องจากตัวเครื่องมีระบบ standby ตัวเอง มีโหมดประหยัดพลังงาน มีระบบ sensor ที่คอยตรวจจับลายนิ้วมือหรือใบหน้าอัตโนมัติเมื่อเราต้องการใช้งานแค่เดินผ่านหรือวางนิ้วที่หัวอ่านระบบก็จะกลับมาทำงานแบบอัตโนมัติให้ทันที อย่างนี้แล้วจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า?.. 

การบันทึกเวลาให้พนักงานลืมสแกนลายนิ้วมือ

2018-10-16 21:42:04

แอดมินพบว่ามีผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าหลายท่านสงสัยว่าเราสามารถแก้ไขเวลาที่ถูกส่งออกมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้หรือไม่? ประเด็นนี้มีทั้งคำถามที่ต้องการทราบคำตอบเพราะมันหมายถึงความปลอดภัยของข้อมูล หมายถึงความน่าเชื่อถือในตัวสินค้า และอีกประเด็นคือผู้ใช้งานบางกลุ่มมีความจำเป็นที่จะต้องบันทึกเวลาให้พนักงานแทนพนักงานที่ไม่ได้สแกน อาจด้วยเหตุผลที่ว่าพนักงานไปทำงานนอกสถานที่ไม่ได้กลับเข้ามาสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าในช่วงเวลานั้นๆ และมีเอกสารการขอออกนอกสถานที่ชัดเจน ทั้งสองประเด็นนี้สามารถทำได้หรือไม่? และมีวิธีการอย่างไร? แอดมินพร้อมให้ข้อมูลในบทความนี้

การเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2018-10-15 20:45:15

แอดมินมักได้รับคำถามจากลูกค้าว่าหากมีความต้องการดังนี้  (1) ต้องการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจำนวน 10 เครื่องและจะต้อง link ข้อมูลถึงกันได้ พนักงานสามารถสแกนที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องไหนก็ได้ข้อมูลบันทึกเวลาสามารถเชื่อมโยงมาที่เดียวกันได้ เพื่อช่วยให้มีความคล่องตัวในการใช้งานของพนักงานและช่วยให้ HR สามารถตรวจสอบข้อมูลบันทึกเวลาของพนักงานได้ง่ายขึ้น (2) ต้องการให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าบันทึกเวลาเมื่อพนักงานมารับเงินเดือนแล้ว เพื่อจะได้เก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานว่าพนักงานดังกล่าวรับเงินเดือนแล้ว.. ทั้ง 2 ประเด็นนี้จะต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือ