• Hotline: 087-984-2273

ส่งออกข้อมูลพนักงานไปยัง excel เพื่อแก้ไข profile #เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ในส่วนของผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ต้องการนำข้อมูลบันทึกเวลาของพนักงานเชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือน หรือ payroll และได้เริ่มใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไประยะหนึ่งแล้ว (ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าก่อนใช้โปรแกรมเงินเดือน) จากนั้นได้นำโปรแกรมเงินเดือน หรือ payroll มาใช้งาน และต้องการนำข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเข้าสู่โปรแกรมเงินเดือนในรูปแบบ text file เพื่อลดขั้นตอนการทำงานถามว่าทำได้ไหม? และหากตอนเริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเราไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับการตั้งรหัสพนักงานเผื่อโปรแกรมเงินเดือนไว้ต้องทำไง? เป็นต้นว่า รหัสที่เก็บไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นรหัส 1 2 3 เรียงกันไปเรื่อยๆ แต่เมื่อนำโปรแกรมเงินเดือนมาใช้ต้องการจัดกลุ่มรหัสพนักงานใหม่ อาจเป็น 58001 หรือ 12001 เป็นต้น คำถามคือเราจะเปลี่ยนรหัสพนักงานที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นรหัสใหม่ได้ไหม? 

แอดมินขอเคลียร์ทีละประเด็น ตอบกันทีละคำถาม และสุดท้ายเราจะได้ทราบว่าการส่งข้อมูลพนักงานออกไป excel เพื่ออะไร? แอดมินอยากให้ผู้ใช้งานเข้าใจภาพรวมก่อน และขอไล่ตอบคำถามเป็นข้อๆ ดังนี้

1. เราจะส่งข้อมูลบันทึกเวลาออกในรูปแบบ text file ได้ไหม? 
ทำได้ แต่เราจะต้องทราบ format text file ที่โปรแกรมเงินเดือนต้องการ เพื่อนำมาแต่ง text file เพื่อส่งออกจากโปรแกรม premium time ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า แต่โดยภาพร่วมส่วนใหญ่รองรับทุกยี่ห้อ

2. หากเราไม่ได้วางแผนเรื่องรหัสพนักงานไว้ เช่น ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าตั้งค่าไว้เป็นรหัส 1 นายเอ 2 นายบี 3 นายซี แต่ต้องการตั้งกลุ่มเรียงรหัสพนักงานใหม่เป็น 58001 นายเอ 58002 นายบี 60001 นายซี เราจะเข้าไปแก้ไขรหัสที่ตั้งไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้หรือไม่?
ข้อนี้ เราไม่สามารถแก้ไขรหัสพนักงานที่ตั้งไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้ หากต้องการเปลี่ยนรหัสพนักงานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าใหม่จริงๆ เราจะต้องลบรหัสพนักงานเดิมออกและตั้งรหัสใหม่ให้กับพนักงานดังกล่าวแทน.. แต่กรณีที่เราต้องการตั้งรหัสพนักงานเพื่อนำไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือนเราสามารถเข้าไปตั้งรหัสพนักงานได้ที่โปรแกรม premium time ได้เลย โดยไม่ต้องลบหรือแก้ไขรหัสพนักงานในเครื่อง

และสุดท้าย.. สืบเนื่องจากคำตอบข้อสอง หากเราต้องการเปลี่ยนรหัสพนักงานใหม่เพื่อให้เชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือนได้ในรูปแบบรหัสที่เราตั้งค่าที่ระบบใหม่ เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปลบหรือตั้งรหัสใหม่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า โดยเราสามารถเข้าไปตั้งรหัสพนักงานแทนการแก้ไขรหัสที่เครื่องได้เพื่อให้โปรแกรม premium time ส่งรหัสพนักงานที่เราต้องการเข้าสู่โปรแกรมเงินเดือนต่อไป แต่หากเรามีพนักงานหลายร้อยคน จะให้เข้าไปตั้งรหัสทีละคน กดแก้ไขข้อมูลทีละคนคงจะดูเยอะและวุ่นวายมากเกินไป เราสามารถส่งข้อมูลพนักงานทั้งหมดออกไปเป็นไฟล์ excel แล้วดำเนินการพิมพ์รหัสพนักงานเข้าไปแล้วนำเข้ากลับมาในโปรแกรมได้เลย ง่ายๆ ไม่วุ่นวายและไม่ยุ่งยาก และหากเราต้องการส่งข้อมูลออก excel ให้เข้าไปที่ "ระเบียนพนักงาน" แล้วกด "ส่งออก excel" ได้เลย และเมื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด "นำเข้าข้อมูลจาก excel" ข้อมูลที่เราแก้ไขจะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมให้ทันที แต่การส่งออก excel นี้จะทำได้เฉพาะ excel version 2007 และ 2010 เท่านั้นนะ version สูงกว่านี้เท่าที่แอดมินทดสอบยังติดปัญหาอยู่
www.charoentech.com

ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตูร่วมกับบันทึกเวลาทำงานได้ไหม?

2018-05-27 21:23:00

แอดมินเชื่อว่ามีผู้ใช้งานหลายท่านคงแอบสงสัยเรื่องของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับบันทึกเวลาทำงานและเครื่องที่มีไว้สำหรับควบคุมประตู (เปิดปิดประตู) ว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้หรือไม่? หรือเราสามารถนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับบันทึกเวลาไปคุมประตูได้ไหม? หรือเราสามารถใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าควบคุมประตูให้บันทึกเวลาเข้าและออกงานด้วยได้หรือไม่? เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานที่กำลังใช้งานตัวเครื่องแต่ละประเภทอยู่เข้าใจถึงฟังก์ชั่นการทำงานและคุณสมบัติที่สามารถทำได้ของตัวเครื่องแต่ละประเภท แอดมิ

ตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นตลาดเฉพาะ ศึกษาข้อมูลก่อนการสั่งซื้อ

2018-05-26 22:05:04

มีผู้จำหน่ายน้อยรายนักที่จะยินยอมเปิดเผยข้อมูลเฉพาะของตลาดสินค้าระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นข้อมูลเรื่องข้อจำกัดของตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้าและไม้กั้นรถยนต์ และเรื่องราวตามบทความนี้จะมีผลต่อการซื้อและการขายของผู้จำหน่ายอย่างแน่นอน เนื่องจากตลาดสินค้าระบบรักษาความปลอดภัย เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้าและไม้กั้นรถยนต์ เป็นตลาดที่จะต้องมีบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำข้อมูลเบื้องต้น การสอนการใช้งาน การติดตั้งอุปกรณ์และรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานในอนาคต แม้ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างจะ

ความผิดพลาดเมื่อเจอสภาวะการณ์ที่มีผลต่อการทำงานของระบบ

2018-05-25 23:12:01

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือระบบไม้กั้นรถยนต์ล้วนมีจุดบกพร่องในการทำงานทั้งสิ้น (หรือเรียกง่ายๆ ว่าหากเจอสภาวะบางอย่างจะทำให้อุปกรณ์หรือระบบทำงานผิดพลาด ทำงานไม่ได้ในบางครั้ง หรือบางสภาวะการณ์อาจถึงขั้นไม่สามารถใช้งานได้เลยก็มี) เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ให้บริการต้องทราบและตัวผู้ใช้งานเองหากรู้ไว้ก็จะเป็นประโยชน์ในการเลือกอุปกรณ์มาใช้งานได้.. คำถามคืออะไรแพ้อะไร อะไรไวต่ออะไร และหากไม่สามารถใช้งานระบบได้เราจะแก้ปัญหาอย่างไร? แอดมินขอสรุปเรื่องราวโดยแยกออกเป็นกลุ่มสินค้าดังข้อมูลต่อไปนี้