• Hotline: 087-984-2273

ระบบควบคุมประตู : ชุดกลอนไฟฟ้าไม่ทำงานหรือล็อคไม่สนิท

แอดมินขออัพเดทเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่ทำงานร่วมกับชุดควบคุมประตูแบบใช้กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งลูกค้าบางรายพบว่าชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ไม่ประกบกันหรือบางกรณีแม่เหล็กไฟฟ้าดูดประกบกันไม่สนิท ไม่แข็งแรงเราสามารถผลักประตูให้เปิดออกได้อย่างง่ายดาย ความผิดปกตินี้จะใช้เป็นปัญหาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือไม่? หรือเกิดจากปัจจัยอื่นเราจะตรวจสอบปัญหาเพื่อชี้ชัดความผิดพลาดของอุปกรณ์ได้อย่างไร? เพราะบางหน้างานลูกค้าไม่ทราบว่าซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายรายใดหรือไม่ทราบว่าคนเก่าซื้อสินค้ามาจากที่ไหนผู้ดูแลคนใหม่หรือคนที่รับช่วงต่อจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบและอัพเดทปัญหาแนวทางการแก้ไขให้หัวหน้าทราบ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานที่มีข้อสงสัยและต้องการตรวจสอบปัญหาด้วยตนเองสามารถตรวจเช็คได้แบบง่ายๆ

ข้อมูลเบื้องต้น : เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามีหน้าที่เพียงแค่ประมวลผลเทียบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวบุคคล เมื่อการยืนยันตัวตนถูกต้องก็จะส่งสัญญาณไปยัง power supply เพื่อให้ power supply สั่งงานชุดกลอนไฟฟ้าต่อไป ดังนั้นหากระบบเกิดปัญหาล็อคไม่ล็อคหรือล็อคไม่แข็งแรง ให้เราตัดปัญหาที่เกิดจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าออกไปได้เลย ปัญหานี้เกิดจากอุปกรณ์อื่นในระบบอย่างแน่นอนโดยการตรวจสอบจึงมีเพียงแค่ (1) ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (2) ประตู (3) power supply ซึ่งแอดมินแนะนำให้ตรวจสอบเบื่องต้นได้ดังนี้

1. การตรวจสอบชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า โดยชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีสถานะไฟ 3 สถานะ คือ ไฟแดง ไฟเขียวและไฟดับ ซึ่งแต่ละสถานะสามารถบ่งบอกการทำงานของชุดกลอนไฟฟ้าได้ดังนี้ 
1.1 ไฟแดง คือ สถานะการไม่ปิดประตู หรือปิดประตูไม่สนิท หรือชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ดูดจับกัน หรือหากดูดจับกันแล้วก็แสดงว่าดูดจับกันไม่สนิท ซึ่งเราสามารถเปิดประตูเข้าออกได้หรือสามารถผลักให้แม่เหล็กไฟฟ้าหลุดออกจากกันได้เพราะแรงในการดูดจับน้อยมาก
1.2 ไฟเขียว คือ สถานะการทำงานของชุดกลอนเป็นปกติ ดูดจับกัน 100% การดูดจับกันสมบูรณ์ มีความแข็ง เราไม่สามารถผลักให้แม่เหล็กหลุดออกจากกันได้ 
1.3 ไฟดับ คือ แม่เหล็กไฟฟ้าไม่ทำงาน 
ส่วนใหญ่แล้วปัญหามักเกิดตามข้อที่ 1.1.1 อาจเป็นปัญหาที่ตัวกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าเอง หรือเป็นปัญหาที่ประตู หรือเป็นปัญหาที่ power supply ลูกค้าอาจลองตรวจสอบอาการในข้อง 2 และ 3 ประกอบ

2. การตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากประตู (บานประตู) แอดมินต้องบอกว่าปัญหาที่เจอมักพบว่าเป็นปัญหาที่ประตูซะส่วนใหญ่เพราะเมื่อเราใช้งานไปนานๆ เราจะพบว่าประตูหยุดไม่ตรงตำแหน่งเดิม หยุดก่อนถึงตำแหน่งที่ตั้งค่าไว้หรือบางหน้างานโช้คประตูทำงานไม่ปกติ เป็นต้น ซึ่งชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำงานก็ต่อเมื่อแผ่นล่อที่ติดตั้งอยู่กับบานประตูประกบกับตัวแม่เหล็กที่ติดอยู่กับวงกบเท่านั้น หากบานประตูไม่สามารถปิดเข้ามาให้แผ่นล่อและแม่เหล็กมาประกบกันได้ ชุดแม่เหล็กไฟฟ้าก็ไม่สามารถทำงานได้เช่นกัน วิธีแก้ไขคือให้ปรับโช้คประตูเพื่อให้บานประตูสามารถปิดได้ ณ จุดที่ตั้งค่าไว้

3. การตรวจสอบ power supply ประเด็นนี้น้อยมากที่จะเจอปัญหา หากเป็นปัญหาจาก power supply ส่วนใหญ่แล้วมักมีอาการชุดแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ทำงานเท่านั้น ไม่มีแบบดูดบ้างไม่ดูดบ้างหรือดูดกันแบบไม่แข็งแรง

การตรวจเช็คปัญหาถือเป็นปัจจัยสำคัญมากในการแก้ไขปัญหา เพราะหากเราตรวจเช็คปัญหาไม่ละเอียดจะส่งผลให้เราแก้ไขไม่ตรงจุดและจะเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีกอย่างแน่นอน ปรึกษาผู้รู้ผู้เชียวชาญเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
www.charoentech.com

การบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความจำเป็นอย่างไร?

2018-10-17 22:22:56

ถามว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า ซึ่งหากเรามองกันที่การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าระบบสามารถทำงานได้เอง เราสามารถเปิดเครื่องทิ้งไว้ได้ตลอดเวลาไม่ต้องเปิดๆ ปิดๆ เครื่อง เนื่องจากตัวเครื่องมีระบบ standby ตัวเอง มีโหมดประหยัดพลังงาน มีระบบ sensor ที่คอยตรวจจับลายนิ้วมือหรือใบหน้าอัตโนมัติเมื่อเราต้องการใช้งานแค่เดินผ่านหรือวางนิ้วที่หัวอ่านระบบก็จะกลับมาทำงานแบบอัตโนมัติให้ทันที อย่างนี้แล้วจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า?.. 

การบันทึกเวลาให้พนักงานลืมสแกนลายนิ้วมือ

2018-10-16 21:42:04

แอดมินพบว่ามีผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าหลายท่านสงสัยว่าเราสามารถแก้ไขเวลาที่ถูกส่งออกมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้หรือไม่? ประเด็นนี้มีทั้งคำถามที่ต้องการทราบคำตอบเพราะมันหมายถึงความปลอดภัยของข้อมูล หมายถึงความน่าเชื่อถือในตัวสินค้า และอีกประเด็นคือผู้ใช้งานบางกลุ่มมีความจำเป็นที่จะต้องบันทึกเวลาให้พนักงานแทนพนักงานที่ไม่ได้สแกน อาจด้วยเหตุผลที่ว่าพนักงานไปทำงานนอกสถานที่ไม่ได้กลับเข้ามาสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าในช่วงเวลานั้นๆ และมีเอกสารการขอออกนอกสถานที่ชัดเจน ทั้งสองประเด็นนี้สามารถทำได้หรือไม่? และมีวิธีการอย่างไร? แอดมินพร้อมให้ข้อมูลในบทความนี้

การเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2018-10-15 20:45:15

แอดมินมักได้รับคำถามจากลูกค้าว่าหากมีความต้องการดังนี้  (1) ต้องการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าจำนวน 10 เครื่องและจะต้อง link ข้อมูลถึงกันได้ พนักงานสามารถสแกนที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเครื่องไหนก็ได้ข้อมูลบันทึกเวลาสามารถเชื่อมโยงมาที่เดียวกันได้ เพื่อช่วยให้มีความคล่องตัวในการใช้งานของพนักงานและช่วยให้ HR สามารถตรวจสอบข้อมูลบันทึกเวลาของพนักงานได้ง่ายขึ้น (2) ต้องการให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าบันทึกเวลาเมื่อพนักงานมารับเงินเดือนแล้ว เพื่อจะได้เก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานว่าพนักงานดังกล่าวรับเงินเดือนแล้ว.. ทั้ง 2 ประเด็นนี้จะต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือ