• Hotline: 087-984-2273

ส่งออกข้อมูลพนักงานไปยัง excel เพื่อแก้ไข profile #เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ในส่วนของผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ต้องการนำข้อมูลบันทึกเวลาของพนักงานเชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือน หรือ payroll และได้เริ่มใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไประยะหนึ่งแล้ว (ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าก่อนใช้โปรแกรมเงินเดือน) จากนั้นได้นำโปรแกรมเงินเดือน หรือ payroll มาใช้งาน และต้องการนำข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเข้าสู่โปรแกรมเงินเดือนในรูปแบบ text file เพื่อลดขั้นตอนการทำงานถามว่าทำได้ไหม? และหากตอนเริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเราไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับการตั้งรหัสพนักงานเผื่อโปรแกรมเงินเดือนไว้ต้องทำไง? เป็นต้นว่า รหัสที่เก็บไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นรหัส 1 2 3 เรียงกันไปเรื่อยๆ แต่เมื่อนำโปรแกรมเงินเดือนมาใช้ต้องการจัดกลุ่มรหัสพนักงานใหม่ อาจเป็น 58001 หรือ 12001 เป็นต้น คำถามคือเราจะเปลี่ยนรหัสพนักงานที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเป็นรหัสใหม่ได้ไหม? 

แอดมินขอเคลียร์ทีละประเด็น ตอบกันทีละคำถาม และสุดท้ายเราจะได้ทราบว่าการส่งข้อมูลพนักงานออกไป excel เพื่ออะไร? แอดมินอยากให้ผู้ใช้งานเข้าใจภาพรวมก่อน และขอไล่ตอบคำถามเป็นข้อๆ ดังนี้

1. เราจะส่งข้อมูลบันทึกเวลาออกในรูปแบบ text file ได้ไหม? 
ทำได้ แต่เราจะต้องทราบ format text file ที่โปรแกรมเงินเดือนต้องการ เพื่อนำมาแต่ง text file เพื่อส่งออกจากโปรแกรม premium time ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า แต่โดยภาพร่วมส่วนใหญ่รองรับทุกยี่ห้อ

2. หากเราไม่ได้วางแผนเรื่องรหัสพนักงานไว้ เช่น ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าตั้งค่าไว้เป็นรหัส 1 นายเอ 2 นายบี 3 นายซี แต่ต้องการตั้งกลุ่มเรียงรหัสพนักงานใหม่เป็น 58001 นายเอ 58002 นายบี 60001 นายซี เราจะเข้าไปแก้ไขรหัสที่ตั้งไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้หรือไม่?
ข้อนี้ เราไม่สามารถแก้ไขรหัสพนักงานที่ตั้งไว้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้ หากต้องการเปลี่ยนรหัสพนักงานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าใหม่จริงๆ เราจะต้องลบรหัสพนักงานเดิมออกและตั้งรหัสใหม่ให้กับพนักงานดังกล่าวแทน.. แต่กรณีที่เราต้องการตั้งรหัสพนักงานเพื่อนำไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือนเราสามารถเข้าไปตั้งรหัสพนักงานได้ที่โปรแกรม premium time ได้เลย โดยไม่ต้องลบหรือแก้ไขรหัสพนักงานในเครื่อง

และสุดท้าย.. สืบเนื่องจากคำตอบข้อสอง หากเราต้องการเปลี่ยนรหัสพนักงานใหม่เพื่อให้เชื่อมต่อกับโปรแกรมเงินเดือนได้ในรูปแบบรหัสที่เราตั้งค่าที่ระบบใหม่ เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปลบหรือตั้งรหัสใหม่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า โดยเราสามารถเข้าไปตั้งรหัสพนักงานแทนการแก้ไขรหัสที่เครื่องได้เพื่อให้โปรแกรม premium time ส่งรหัสพนักงานที่เราต้องการเข้าสู่โปรแกรมเงินเดือนต่อไป แต่หากเรามีพนักงานหลายร้อยคน จะให้เข้าไปตั้งรหัสทีละคน กดแก้ไขข้อมูลทีละคนคงจะดูเยอะและวุ่นวายมากเกินไป เราสามารถส่งข้อมูลพนักงานทั้งหมดออกไปเป็นไฟล์ excel แล้วดำเนินการพิมพ์รหัสพนักงานเข้าไปแล้วนำเข้ากลับมาในโปรแกรมได้เลย ง่ายๆ ไม่วุ่นวายและไม่ยุ่งยาก และหากเราต้องการส่งข้อมูลออก excel ให้เข้าไปที่ "ระเบียนพนักงาน" แล้วกด "ส่งออก excel" ได้เลย และเมื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด "นำเข้าข้อมูลจาก excel" ข้อมูลที่เราแก้ไขจะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมให้ทันที แต่การส่งออก excel นี้จะทำได้เฉพาะ excel version 2007 และ 2010 เท่านั้นนะ version สูงกว่านี้เท่าที่แอดมินทดสอบยังติดปัญหาอยู่
www.charoentech.com

การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือสั่งงานประตูออโต้ auto door

2018-08-21 17:31:54

เป็นอีกหนึ่งบทความที่แอดมินขอเอาความต้องการและคำถามจากลูกค้ามาเขียนอธิบายเป็นบทความ คำถามที่ว่านั้นก็คือ "เราสามารถนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไปใช้งานร่วมกับประตูออโต้หรือ auto door ได้หรือไม่?" คำถามนี้เป็นคำถามที่แอดมินตอบค่อนข้างบ่อย เพราะผู้ใช้งานมักไม่มั่นใจว่าจริงๆ แล้วเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ทำงานร่วมกับชุดควบคุมการเปิดปิดประตูจะสามารถนำมาใช้งานร่วมกับประตูออโต้หรือ auto door ได้ หากเพียงแค่ถามว่าใช้ได้หรือใช่ไม่ได้ก็ดูจะเป็นคำตอบที่แสนง่ายดาย บทความนี้แอดมินขออธิบายถึงรูปแบบการทำงานของทั้ง 2 ระบบ ว่าหากเรานำมาให้ทำงานร่วมกันจะสามารถ

ระบบ time zone ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2018-08-19 19:00:16

สำหรับลูกค้าที่ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าทำงานร่วมกับชุดควบคุมการเปิดปิดประตูไว้แล้ว และในระยะเวลาต่อมาต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าออกของพนักงานให้มีความรัดกุมเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งจากเดิมที่ใครจะเข้าจะออกเวลาไหนก็ได้ขอเพียงแค่พนักงานมีลายนิ้วมือหรือมีใบหน้าอยู่ในเครื่องสแกน ต้องการเปลี่ยนเป็นให้พนักงานสามารถสแกนเข้าออกได้เฉพาะบางช่วงเวลาและบางวัน เช่น สแกนเข้าออกได้ในช่วงเวลา 06.00-20.00 และให้สแกนได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์เท่านั้น ถามว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่ใช้งานอยู่สามารถรองรับฟังก์ชั่นการทำงานแบบนี้ได้หรือไม่? และจะต้องทำอย่างไร?

ระบบนาฬิกายาม GT4, GT9, GT11 ตั้งค่าได้ง่ายด้วยตนเอง

2018-08-18 18:29:30

การตั้งค่าในระบบนาฬิกายามหรือ Guard Tour ทำได้ง่ายกว่าการตั้งค่าในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า เพราะระบบนาฬิกายามเราตั้งค่าในโปรแกรมเพียงอย่างเดียว ซึ่งตัวนาฬิกายามจะทำหน้าที่แค่อ่านบัตรและอ่านจุดตรวจเท่านั้นไม่มีการประมวลผลอื่นเหมือนเครื่องสแกน ดังนั้นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาแล้วคงไม่น่ากังวลหากจะนำนาฬิกายามไปใช้งานและตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง.. แต่สำหรับลูกค้าทั่วไปที่ต้องการทราบว่าถ้าเราต้องการใช้นาฬิกายาม เราจะต้องตั้งค่าอะไรบ้าง การเริ่มต้นใช้งานเป็นอย่างไร? บทความนี้แอดมินจะแนะนำวิธีการ