• Hotline: 087-984-2273

คู่มือการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือขนาดเล็กนิยมใช้ร่วมกับชุดควบคุมประตู ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u สมารถเก็บลายนิ้วมือได้สูงถึง 800 ลายนิ้วมือ จดจำรายการบันทึกได้ 50,000 รายการ และยังรองรับ id card ได้อีกด้วยสำหรับผู้ที่ใช้งานอยู่และต้องการทราบการใช้งานเบื้องต้น จะตั้งค่าอะไรยังไง เพิ่มผู้ใช้ยังไง ตั้งผู้ดูแลได้ไหม หรือจะดาวน์โหลดข้อมูลรายการบันทึกต้องทำไง เราพร้อมอธิบายให้ทราบพร้อมภาพประกอบกันเลยทีเดียว

เริ่มต้นกันด้วยการเพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือ

กด MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก “ผู้ใช้” จากนั้นให้เลือกเมนู ข้อมูลผู้ใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805 จะแสดงหน้าจอรหัสผู้ใช้ให้กด ok และเลือกว่าต้องการเพิ่มผู้ใช้ด้วยลายนิ้วมือ รหัสผ่าน บัตร

ในการแนะครั้งนี้จะเลือกเป็น ลายนิ้วมือ กด ok จากนั้นให้วางนิ้วมือที่ต้องการบันทึกลงที่หัวอ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน3 ครั้ง เมื่อทำการบันทึกเรียบร้อย ให้กด ESC เพื่อสั่งให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือไม่สำรองลายนิ้วมือ หรือ OK หากต้องการสำรองลายนิ้วมือ โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u อนุญาตให้ 1 รหัสสามารถสำรองนิ้วมือได้ถึง 10 ลายนิ้วมือ

 

การเพิ่มบัตรเพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งลายนิ้วมือและบัตร

การเพิ่มผู้ใช้และบัตร ให้กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ผู้ใช้ เลือกที่เมนู ข้อมูลผู้ใช้ ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการ เลือก การ์ด และเมื่อเลือกที่การ์ดแล้วก็ให้ทาบการ์ดที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือจากนั้นเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะบันทึกการ์ดให้อัตโนมัติ

 

การกำหนดสิทธิ์ดูแล หรือ admin สำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ผู้ใช้ เลือกที่เมนู ข้อมูลผู้ใช้ ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการแล้วกด “ตกลง” กดปุ่มลูกศรมาที่ สิทธิ์ จากนั้นกดปุ่ม MENU และเลือกสิทธิ์เป็น Manager กด  ตกลง

 

การลบข้อมูลผู้ใช้ออกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ผู้ใช้ เลือกที่ เมนู ลบ ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการลบจะลบข้อมูลออกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบข้อมูลผู้ใช้

 

 

ส่งออกข้อมูลผู้ใช้ และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก U+Disk เลือกที่เมนูดาวน์โหลด เลือกเมนู ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด เป็นการส่งออกข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive เมื่อส่งออกข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive เสร็จสิ้นจะปรากฏข้อความ ดาวน์โหลดสำเร็จ

 

ส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไปที่ Flash Drive

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก U+Disk เลือกที่เมนู ดาวน์โหลด เลือกเมนู New GLog สำหรับส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไปที่ Flash Drive เมื่อส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไปที่ Flash Drive เสร็จสิ้นจะปรากฏข้อความ ดาวน์โหลดสำเร็จ

การนำเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash  Drive

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก U+Disk เลือกที่เมนู อัพโหลด เลือก เมนู ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด สำหรับนำเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash Drive เมื่อนำเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash Drive จะปรากฏข้อความ Will DEL ALL Enrolls ให้กด ปุ่ม OK

 

การตั้งค่าเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u กับคอมพิวเตอร์

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ตั้งค่า เลือกที่ เมนู Comm. เลือก เมนู IP Address แล้วกด OK จะปรากฏหมายเลขของ IP ของเครื่องขึ้นมาทำการตั้งค่า หมายเลข IP เครื่องสแกนลายนิ้วมือให้อยู่ในระบบ Network เดียวกับคอมพิวเตอร์เครื่องที่ลงโปรแกรมคำนวณเวลา premium time

www.charoentech.com

 

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม Premium Time

2017-10-20 21:34:59

หลายๆ ท่านอาจสงสัยว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าแบบที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรม Premium Time กับแบบที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมเราสามารถดึงรายงาน excel จากเครื่องได้เลยมีความแตกต่างกันอย่างไร? เพื่อคลายข้อสงสัย เพื่อชี้ชัดความต่าง แอดมินจึงขอสรุปฟังก์ชั่นและความสามารถของโปรแกรม Premium Time กันก่อน ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นที่รองรับการใช้งานผ่านโปรแกรม Premium Time มีดังนี้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าซีรีย์ S ได้แก่ cmi681s, cmi682s, cmi683s, cmi f65s, cmi f68s, cmi f63s เครื่องสแกนลายนิ้วมือซีรีย์ U ได้แก่ cmi812u, cmi817u, cmi819u,

แก้ไขไฟย้อนเข้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2017-10-19 21:01:38

ไฟย้อนเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส่งผลให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ารวน! บทความนี้แอดมินเปิดเรื่องด้วยปัญหาไฟย้อน แต่ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจเรื่องไฟย้อนเราอาจต้องเข้าใจรูปแบบการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากันก่อน ซึ่งปัญหาไฟย้อนแล้วส่งผลให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ารวน ทำงานผิดปกติ เป็นเฉพาะงานที่ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องกั้น 3 ขา ไม้กั้นรถยนต์ เป็นต้น.. ลักษณะการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากับเครื่องกั้น 3 ขาหรือไม้กั้นรถยนต์ เป็นการเชื่อมต่อเพื่อให้เครื่อง

การตั้งค่าหน่วงล็อคของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2017-10-18 20:37:19

การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าร่วมกับชุดกลอนประตูไฟฟ้าสำหรับใช้ควบคุมประตู มันก็คงเป็นเรื่องปกติทั่วไป ที่เราเห็นกันอยู่ตามอาคาร สำนักงาน ซึ่งในการใช้งานร่วมกับระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ากับชุดควบคุมประตูนั้นเราสามารถตั้งค่าเวลาหน่วงล็อคได้ 2 ที่คือ ตั้งหน่วงล็อคที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า และครั้งค่าหน่วงล็อคที่ชุด Power Supply ในการตั้งค่าหน่วงล็อคให้ได้ระยะเวลาที่พอเหมาะ เหมาะสมกับช่วงเวลาที่เราใช้งานถือเป็นคุณสมบัติที่ช่างผู้ติดตั้งจะต้องตั้งค่าให้.. แต่ก่อนจะไปทำความเข้าใจกับการตั้งเวลาหน่วงล็อคเรามาทำความรู้จักกับคำว่า