• Hotline: 087-984-2273

คู่มือการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือขนาดเล็กนิยมใช้ร่วมกับชุดควบคุมประตู ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u สมารถเก็บลายนิ้วมือได้สูงถึง 800 ลายนิ้วมือ จดจำรายการบันทึกได้ 50,000 รายการ และยังรองรับ id card ได้อีกด้วยสำหรับผู้ที่ใช้งานอยู่และต้องการทราบการใช้งานเบื้องต้น จะตั้งค่าอะไรยังไง เพิ่มผู้ใช้ยังไง ตั้งผู้ดูแลได้ไหม หรือจะดาวน์โหลดข้อมูลรายการบันทึกต้องทำไง เราพร้อมอธิบายให้ทราบพร้อมภาพประกอบกันเลยทีเดียว

เริ่มต้นกันด้วยการเพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือ

กด MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก “ผู้ใช้” จากนั้นให้เลือกเมนู ข้อมูลผู้ใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805 จะแสดงหน้าจอรหัสผู้ใช้ให้กด ok และเลือกว่าต้องการเพิ่มผู้ใช้ด้วยลายนิ้วมือ รหัสผ่าน บัตร

ในการแนะครั้งนี้จะเลือกเป็น ลายนิ้วมือ กด ok จากนั้นให้วางนิ้วมือที่ต้องการบันทึกลงที่หัวอ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน3 ครั้ง เมื่อทำการบันทึกเรียบร้อย ให้กด ESC เพื่อสั่งให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือไม่สำรองลายนิ้วมือ หรือ OK หากต้องการสำรองลายนิ้วมือ โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u อนุญาตให้ 1 รหัสสามารถสำรองนิ้วมือได้ถึง 10 ลายนิ้วมือ

 

การเพิ่มบัตรเพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งลายนิ้วมือและบัตร

การเพิ่มผู้ใช้และบัตร ให้กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ผู้ใช้ เลือกที่เมนู ข้อมูลผู้ใช้ ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการ เลือก การ์ด และเมื่อเลือกที่การ์ดแล้วก็ให้ทาบการ์ดที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือจากนั้นเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะบันทึกการ์ดให้อัตโนมัติ

 

การกำหนดสิทธิ์ดูแล หรือ admin สำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ผู้ใช้ เลือกที่เมนู ข้อมูลผู้ใช้ ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการแล้วกด “ตกลง” กดปุ่มลูกศรมาที่ สิทธิ์ จากนั้นกดปุ่ม MENU และเลือกสิทธิ์เป็น Manager กด  ตกลง

 

การลบข้อมูลผู้ใช้ออกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ผู้ใช้ เลือกที่ เมนู ลบ ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการลบจะลบข้อมูลออกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบข้อมูลผู้ใช้

 

 

ส่งออกข้อมูลผู้ใช้ และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก U+Disk เลือกที่เมนูดาวน์โหลด เลือกเมนู ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด เป็นการส่งออกข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive เมื่อส่งออกข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive เสร็จสิ้นจะปรากฏข้อความ ดาวน์โหลดสำเร็จ

 

ส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไปที่ Flash Drive

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก U+Disk เลือกที่เมนู ดาวน์โหลด เลือกเมนู New GLog สำหรับส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไปที่ Flash Drive เมื่อส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไปที่ Flash Drive เสร็จสิ้นจะปรากฏข้อความ ดาวน์โหลดสำเร็จ

การนำเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash  Drive

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก U+Disk เลือกที่เมนู อัพโหลด เลือก เมนู ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด สำหรับนำเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash Drive เมื่อนำเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash Drive จะปรากฏข้อความ Will DEL ALL Enrolls ให้กด ปุ่ม OK

 

การตั้งค่าเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u กับคอมพิวเตอร์

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ตั้งค่า เลือกที่ เมนู Comm. เลือก เมนู IP Address แล้วกด OK จะปรากฏหมายเลขของ IP ของเครื่องขึ้นมาทำการตั้งค่า หมายเลข IP เครื่องสแกนลายนิ้วมือให้อยู่ในระบบ Network เดียวกับคอมพิวเตอร์เครื่องที่ลงโปรแกรมคำนวณเวลา premium time

www.charoentech.com

 

ฐานข้อมูลเครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบออนไลน์หาย

2017-12-17 23:23:14

บทความนี้แอดมินขออัพเดทคำถามต่อเนื่องที่ว่า หากฐานข้อมูลของโปรแกรมหายแล้วเราใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าในรูปแบบการดึงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์เราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถกลับมาเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าตามสาขาต่างๆ ได้อีกครั้ง เพราะเมื่อฐานข้อมูลของโปรแกรมหายไปก็เท่ากับว่าการตั้งค่าทั้งหมดที่เราทำในโปรแกรม premium time หายไปด้วย เราควรทำอย่างไรดี? แอดมินมีวิธีมาแนะนำ แต่ต้องออกตัวก่อนว่ามันง่ายที่จะป้องกันและยากสำหรับการไล่

รายงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689 แจ้งขาดงาน

2017-12-16 22:42:38

แอดมินเข้าใจว่าหลายๆ ท่านที่ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689 และมีการกำหนดกะเวลาทำงาน หรือกำหนดวันหยุดพนักงานเป็นวันจันทร์ หรืออังคาร หรือวันอื่นๆ ที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ และเมื่อพนักงานหยุดตามวันดังกล่าวกลับพบว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้รายงานแจ้งว่า "ขาดงาน" เราจะแก้ไขได้หรือไม่มีวิธีการอย่างไร? เรื่องนี้แอดมินพร้อมเฉย.. แต่เช่นเคยแอดมินอยากให้ทุกท่านมาทำความเข้าใจกับ concept ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689 กันก่อน ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi689 จะให้รายงานในรูปแบบ excel ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (เราแก้ไขรายงานไม่ได้ excel ถูกตั้งค่าให้อ่านได้อย่างเดียว) และการตั้งค่าทุกอย่างของ cmi689

ข้อมูลบันทึกเวลาของพนักงานหายไปบางช่วงเวลา

2017-12-15 22:37:51

เรื่องข้อมูลบันทึกเวลาหายไปบางช่วงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความหนักอกหนักใจให้แก่ผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าไม่น้อย เนื่องจากหากบันทึกเวลาหายไปมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าและออกงานของพนักงาน คำถามคือแล้วเราจะทำอย่างไรถ้ามันหายไปจริงๆ โอกาสที่จะทำให้บันทึกเวลาหายไปมีอะไรบ้าง เราสามารถเรียกคืนมาได้ไหม? และเราจะสามารถป้องกันเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร คำถามพวกนี้คงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานคงอยากทราบข้อมูลมากที่สุด แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราเรียนรู้ ป้องกัน ก่อนปัญหาจะเกิดขึ้น! มาทำความเข้าใจกับบันทึกเวลาของระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ากัน