• Hotline: 087-984-2273

คู่มือการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือขนาดเล็กนิยมใช้ร่วมกับชุดควบคุมประตู ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u สมารถเก็บลายนิ้วมือได้สูงถึง 800 ลายนิ้วมือ จดจำรายการบันทึกได้ 50,000 รายการ และยังรองรับ id card ได้อีกด้วยสำหรับผู้ที่ใช้งานอยู่และต้องการทราบการใช้งานเบื้องต้น จะตั้งค่าอะไรยังไง เพิ่มผู้ใช้ยังไง ตั้งผู้ดูแลได้ไหม หรือจะดาวน์โหลดข้อมูลรายการบันทึกต้องทำไง เราพร้อมอธิบายให้ทราบพร้อมภาพประกอบกันเลยทีเดียว

เริ่มต้นกันด้วยการเพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือ

กด MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก “ผู้ใช้” จากนั้นให้เลือกเมนู ข้อมูลผู้ใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805 จะแสดงหน้าจอรหัสผู้ใช้ให้กด ok และเลือกว่าต้องการเพิ่มผู้ใช้ด้วยลายนิ้วมือ รหัสผ่าน บัตร

ในการแนะครั้งนี้จะเลือกเป็น ลายนิ้วมือ กด ok จากนั้นให้วางนิ้วมือที่ต้องการบันทึกลงที่หัวอ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน3 ครั้ง เมื่อทำการบันทึกเรียบร้อย ให้กด ESC เพื่อสั่งให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือไม่สำรองลายนิ้วมือ หรือ OK หากต้องการสำรองลายนิ้วมือ โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u อนุญาตให้ 1 รหัสสามารถสำรองนิ้วมือได้ถึง 10 ลายนิ้วมือ

 

การเพิ่มบัตรเพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งลายนิ้วมือและบัตร

การเพิ่มผู้ใช้และบัตร ให้กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ผู้ใช้ เลือกที่เมนู ข้อมูลผู้ใช้ ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการ เลือก การ์ด และเมื่อเลือกที่การ์ดแล้วก็ให้ทาบการ์ดที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือจากนั้นเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะบันทึกการ์ดให้อัตโนมัติ

 

การกำหนดสิทธิ์ดูแล หรือ admin สำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ผู้ใช้ เลือกที่เมนู ข้อมูลผู้ใช้ ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการแล้วกด “ตกลง” กดปุ่มลูกศรมาที่ สิทธิ์ จากนั้นกดปุ่ม MENU และเลือกสิทธิ์เป็น Manager กด  ตกลง

 

การลบข้อมูลผู้ใช้ออกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ผู้ใช้ เลือกที่ เมนู ลบ ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการลบจะลบข้อมูลออกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบข้อมูลผู้ใช้

 

 

ส่งออกข้อมูลผู้ใช้ และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก U+Disk เลือกที่เมนูดาวน์โหลด เลือกเมนู ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด เป็นการส่งออกข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive เมื่อส่งออกข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive เสร็จสิ้นจะปรากฏข้อความ ดาวน์โหลดสำเร็จ

 

ส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไปที่ Flash Drive

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก U+Disk เลือกที่เมนู ดาวน์โหลด เลือกเมนู New GLog สำหรับส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไปที่ Flash Drive เมื่อส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไปที่ Flash Drive เสร็จสิ้นจะปรากฏข้อความ ดาวน์โหลดสำเร็จ

การนำเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash  Drive

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก U+Disk เลือกที่เมนู อัพโหลด เลือก เมนู ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด สำหรับนำเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash Drive เมื่อนำเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash Drive จะปรากฏข้อความ Will DEL ALL Enrolls ให้กด ปุ่ม OK

 

การตั้งค่าเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u กับคอมพิวเตอร์

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ตั้งค่า เลือกที่ เมนู Comm. เลือก เมนู IP Address แล้วกด OK จะปรากฏหมายเลขของ IP ของเครื่องขึ้นมาทำการตั้งค่า หมายเลข IP เครื่องสแกนลายนิ้วมือให้อยู่ในระบบ Network เดียวกับคอมพิวเตอร์เครื่องที่ลงโปรแกรมคำนวณเวลา premium time

www.charoentech.com

 

การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือสั่งงานประตูออโต้ auto door

2018-08-21 17:31:54

เป็นอีกหนึ่งบทความที่แอดมินขอเอาความต้องการและคำถามจากลูกค้ามาเขียนอธิบายเป็นบทความ คำถามที่ว่านั้นก็คือ "เราสามารถนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไปใช้งานร่วมกับประตูออโต้หรือ auto door ได้หรือไม่?" คำถามนี้เป็นคำถามที่แอดมินตอบค่อนข้างบ่อย เพราะผู้ใช้งานมักไม่มั่นใจว่าจริงๆ แล้วเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ทำงานร่วมกับชุดควบคุมการเปิดปิดประตูจะสามารถนำมาใช้งานร่วมกับประตูออโต้หรือ auto door ได้ หากเพียงแค่ถามว่าใช้ได้หรือใช่ไม่ได้ก็ดูจะเป็นคำตอบที่แสนง่ายดาย บทความนี้แอดมินขออธิบายถึงรูปแบบการทำงานของทั้ง 2 ระบบ ว่าหากเรานำมาให้ทำงานร่วมกันจะสามารถ

ระบบ time zone ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2018-08-19 19:00:16

สำหรับลูกค้าที่ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าทำงานร่วมกับชุดควบคุมการเปิดปิดประตูไว้แล้ว และในระยะเวลาต่อมาต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าออกของพนักงานให้มีความรัดกุมเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งจากเดิมที่ใครจะเข้าจะออกเวลาไหนก็ได้ขอเพียงแค่พนักงานมีลายนิ้วมือหรือมีใบหน้าอยู่ในเครื่องสแกน ต้องการเปลี่ยนเป็นให้พนักงานสามารถสแกนเข้าออกได้เฉพาะบางช่วงเวลาและบางวัน เช่น สแกนเข้าออกได้ในช่วงเวลา 06.00-20.00 และให้สแกนได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์เท่านั้น ถามว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่ใช้งานอยู่สามารถรองรับฟังก์ชั่นการทำงานแบบนี้ได้หรือไม่? และจะต้องทำอย่างไร?

ระบบนาฬิกายาม GT4, GT9, GT11 ตั้งค่าได้ง่ายด้วยตนเอง

2018-08-18 18:29:30

การตั้งค่าในระบบนาฬิกายามหรือ Guard Tour ทำได้ง่ายกว่าการตั้งค่าในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า เพราะระบบนาฬิกายามเราตั้งค่าในโปรแกรมเพียงอย่างเดียว ซึ่งตัวนาฬิกายามจะทำหน้าที่แค่อ่านบัตรและอ่านจุดตรวจเท่านั้นไม่มีการประมวลผลอื่นเหมือนเครื่องสแกน ดังนั้นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาแล้วคงไม่น่ากังวลหากจะนำนาฬิกายามไปใช้งานและตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง.. แต่สำหรับลูกค้าทั่วไปที่ต้องการทราบว่าถ้าเราต้องการใช้นาฬิกายาม เราจะต้องตั้งค่าอะไรบ้าง การเริ่มต้นใช้งานเป็นอย่างไร? บทความนี้แอดมินจะแนะนำวิธีการ