• Hotline: 087-984-2273

คู่มือการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือขนาดเล็กนิยมใช้ร่วมกับชุดควบคุมประตู ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u สมารถเก็บลายนิ้วมือได้สูงถึง 800 ลายนิ้วมือ จดจำรายการบันทึกได้ 50,000 รายการ และยังรองรับ id card ได้อีกด้วยสำหรับผู้ที่ใช้งานอยู่และต้องการทราบการใช้งานเบื้องต้น จะตั้งค่าอะไรยังไง เพิ่มผู้ใช้ยังไง ตั้งผู้ดูแลได้ไหม หรือจะดาวน์โหลดข้อมูลรายการบันทึกต้องทำไง เราพร้อมอธิบายให้ทราบพร้อมภาพประกอบกันเลยทีเดียว

เริ่มต้นกันด้วยการเพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือ

กด MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก “ผู้ใช้” จากนั้นให้เลือกเมนู ข้อมูลผู้ใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805 จะแสดงหน้าจอรหัสผู้ใช้ให้กด ok และเลือกว่าต้องการเพิ่มผู้ใช้ด้วยลายนิ้วมือ รหัสผ่าน บัตร

ในการแนะครั้งนี้จะเลือกเป็น ลายนิ้วมือ กด ok จากนั้นให้วางนิ้วมือที่ต้องการบันทึกลงที่หัวอ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน3 ครั้ง เมื่อทำการบันทึกเรียบร้อย ให้กด ESC เพื่อสั่งให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือไม่สำรองลายนิ้วมือ หรือ OK หากต้องการสำรองลายนิ้วมือ โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u อนุญาตให้ 1 รหัสสามารถสำรองนิ้วมือได้ถึง 10 ลายนิ้วมือ

 

การเพิ่มบัตรเพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งลายนิ้วมือและบัตร

การเพิ่มผู้ใช้และบัตร ให้กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ผู้ใช้ เลือกที่เมนู ข้อมูลผู้ใช้ ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการ เลือก การ์ด และเมื่อเลือกที่การ์ดแล้วก็ให้ทาบการ์ดที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือจากนั้นเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะบันทึกการ์ดให้อัตโนมัติ

 

การกำหนดสิทธิ์ดูแล หรือ admin สำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ผู้ใช้ เลือกที่เมนู ข้อมูลผู้ใช้ ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการแล้วกด “ตกลง” กดปุ่มลูกศรมาที่ สิทธิ์ จากนั้นกดปุ่ม MENU และเลือกสิทธิ์เป็น Manager กด  ตกลง

 

การลบข้อมูลผู้ใช้ออกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ผู้ใช้ เลือกที่ เมนู ลบ ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการลบจะลบข้อมูลออกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบข้อมูลผู้ใช้

 

 

ส่งออกข้อมูลผู้ใช้ และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก U+Disk เลือกที่เมนูดาวน์โหลด เลือกเมนู ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด เป็นการส่งออกข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive เมื่อส่งออกข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือไปที่ Flash Drive เสร็จสิ้นจะปรากฏข้อความ ดาวน์โหลดสำเร็จ

 

ส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไปที่ Flash Drive

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก U+Disk เลือกที่เมนู ดาวน์โหลด เลือกเมนู New GLog สำหรับส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไปที่ Flash Drive เมื่อส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไปที่ Flash Drive เสร็จสิ้นจะปรากฏข้อความ ดาวน์โหลดสำเร็จ

การนำเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash  Drive

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก U+Disk เลือกที่เมนู อัพโหลด เลือก เมนู ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด สำหรับนำเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash Drive เมื่อนำเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือจาก Flash Drive จะปรากฏข้อความ Will DEL ALL Enrolls ให้กด ปุ่ม OK

 

การตั้งค่าเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ci805u กับคอมพิวเตอร์

กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือก ตั้งค่า เลือกที่ เมนู Comm. เลือก เมนู IP Address แล้วกด OK จะปรากฏหมายเลขของ IP ของเครื่องขึ้นมาทำการตั้งค่า หมายเลข IP เครื่องสแกนลายนิ้วมือให้อยู่ในระบบ Network เดียวกับคอมพิวเตอร์เครื่องที่ลงโปรแกรมคำนวณเวลา premium time

www.charoentech.com

 

ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตูร่วมกับบันทึกเวลาทำงานได้ไหม?

2018-05-27 21:23:00

แอดมินเชื่อว่ามีผู้ใช้งานหลายท่านคงแอบสงสัยเรื่องของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับบันทึกเวลาทำงานและเครื่องที่มีไว้สำหรับควบคุมประตู (เปิดปิดประตู) ว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้หรือไม่? หรือเราสามารถนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับบันทึกเวลาไปคุมประตูได้ไหม? หรือเราสามารถใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าควบคุมประตูให้บันทึกเวลาเข้าและออกงานด้วยได้หรือไม่? เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานที่กำลังใช้งานตัวเครื่องแต่ละประเภทอยู่เข้าใจถึงฟังก์ชั่นการทำงานและคุณสมบัติที่สามารถทำได้ของตัวเครื่องแต่ละประเภท แอดมิ

ตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นตลาดเฉพาะ ศึกษาข้อมูลก่อนการสั่งซื้อ

2018-05-26 22:05:04

มีผู้จำหน่ายน้อยรายนักที่จะยินยอมเปิดเผยข้อมูลเฉพาะของตลาดสินค้าระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นข้อมูลเรื่องข้อจำกัดของตลาดเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้าและไม้กั้นรถยนต์ และเรื่องราวตามบทความนี้จะมีผลต่อการซื้อและการขายของผู้จำหน่ายอย่างแน่นอน เนื่องจากตลาดสินค้าระบบรักษาความปลอดภัย เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้าและไม้กั้นรถยนต์ เป็นตลาดที่จะต้องมีบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำข้อมูลเบื้องต้น การสอนการใช้งาน การติดตั้งอุปกรณ์และรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานในอนาคต แม้ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างจะ

ความผิดพลาดเมื่อเจอสภาวะการณ์ที่มีผลต่อการทำงานของระบบ

2018-05-25 23:12:01

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหรือระบบไม้กั้นรถยนต์ล้วนมีจุดบกพร่องในการทำงานทั้งสิ้น (หรือเรียกง่ายๆ ว่าหากเจอสภาวะบางอย่างจะทำให้อุปกรณ์หรือระบบทำงานผิดพลาด ทำงานไม่ได้ในบางครั้ง หรือบางสภาวะการณ์อาจถึงขั้นไม่สามารถใช้งานได้เลยก็มี) เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ให้บริการต้องทราบและตัวผู้ใช้งานเองหากรู้ไว้ก็จะเป็นประโยชน์ในการเลือกอุปกรณ์มาใช้งานได้.. คำถามคืออะไรแพ้อะไร อะไรไวต่ออะไร และหากไม่สามารถใช้งานระบบได้เราจะแก้ปัญหาอย่างไร? แอดมินขอสรุปเรื่องราวโดยแยกออกเป็นกลุ่มสินค้าดังข้อมูลต่อไปนี้