• Hotline: 087-984-2273

คู่มือการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s

คู่มือการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s

ข้อมูลเบื้องต้นของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s เป็นเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ มาพร้อมการรองรับลายนิ้วมือ สูงสุดถึง 6,000 ลายนิ้วมือ และสามารถบันทึกข้อมูลได้ถึง 160,000 รายการ แสดงผลด้วยจอสีขนาดใหญ่กว้าง 2.8 นิ้ว ง่ายในการตั้งค่า ทำงานสะดวก ด้วยเมนูไอคอนเข้าใจง่าย เลือกได้ว่าจะใช้เมนูภาษาไทยหรือเมนูภาษาอังกฤษ สามารถตั้งค่าเพื่อเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นด้วยระบบที่ใช้ควบคู่กัน เช่น สแกนลายนิ้วมือพร้อมกดรหัส หรือจะเลือกเป็นใช้ทั้ง ลายนิ้วมือ รหัส และการ์ดร่วมด้วยก็ได้เช่นกัน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s มาพร้อมหัวอ่านเป็นแบบกระจกแข็งแรงทนทาน ทนต่อรอยขีดข่วนต่างๆ อ่านด้วยความเร็วน้อยกว่า 0.5 วินาที แสดงภาพลายนิ้วมือเวลาสแกนเพื่อตรวจสอบคุณภาพ สามารถเห็นภาพลายนิ้วมือได้อย่างชัดเจน รองรับการเชื่อมต่อ TCP/IP, USB, U-Disk Download

ผู้ใช้งานควรรู้

1. สภาพแวดล้อมในการ ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s ควรติดตั้งหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด แดดจัดมีผลเสียต่อการสแกนลายนิ้วมือ

2. อุณหภูมิการใช้งานเครื่องต้องอยู่ใน 0℃–45℃ กรณีจำเป็นต้องติดตั้งในกลางแจ้ง หรือ out door แนะนำให้ใช้ร่วมกับกล่องกันแดดเพื่อป้องกัน แสงแดด

ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม

ระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและซอฟต์แวร์ เครื่องสแกนลายนิ้วมือนี้ใช้สำหรับบันทึกลายนิ้วมือและบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน ในส่วนของซอฟต์แวร์ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและจัดการข้อมูลเหล่านี้เป็นรายงานต่างๆ ตามการตั้งค่าของผู้ใช้  วิธีการสื่อสารระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s และคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมคำนวณเวลา premium time มีดังนี้ ผ่าน USB flash drive หรือ TCP/IP และ USB Link

แนะนำขั้นตอนการใช้งาน

เครื่องสแกนนิ้วมือ cmi681s ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้สำหรับ บริษัท เพื่อจัดการเปลี่ยนแปลง กำหนดการ เวลาการทำงานของพนักงานให้งานง่ายและสะดวก ในการดำเนินงาน ข้อมูลของผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลจาก แป้นพิมพ์ที่ ตัวอุปกรณ์ หรือสามารถ Download  จาก ( “Flash Drive” ) และ เชื่อมต่อผ่านระบบ LAN(Local Area Network),WAN(Wide Area Network), Internet / DNS

Step 1: ทำการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s และต่อเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ Power ให้กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

Step 2: ทำการตรวจสอบเวลาที่ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้ถูกต้องก่อนการเริ่มใช้งาน

Step 3: ทำการลงทะเบียนผู้ใช้ด้วย ลายนิ้วมือ, บัตร ID card หรือ ตั้งค่ารหัสผ่าน เพื่อกำหนดสิทธิการใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s

สถานการใช้งาน  : ด้านหน้าของเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะแสดงสถานะจะถูกปิดอยู่ เมื่อทำการสแกนหรือกดปุ่มเมนู ก็จะปรากฏหน้าจอหลัก หลังจากระบุข้อมูลพนักงานจะปรากฏ วันและเวลา อุปกรณ์จะแสดงเวลาปัจจุบันหากเวลาไม่ให้ตรง กดเมนูการตั้งค่า เพื่อตั้งวันที่และเวลา การเริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำเป็นต้องมีการตั้งค่า รูปแบบวันที่เวลาทีถูกต้อง  หากมีการตั้งวันที่เวลาผิดจะทำการ ดึง Log เวลาการสแกนเป็นเวลาที่ผิดไปด้วย ดังนั้นจึงควรตั้งวันที่เวลาเป็นรูปแบบที่ถูกต้องก่อนการใช้งานเครื่องสแกนทุกครั้ง

ESC: ยก เลิกออกจากหน้าการตั้งค่า

MENU: เข้าสู่การเมนูการใช้งาน (หลังจากเข้าสูเมนูสามารถ ใช้เป็นปุ่ม “Backspace” เพื่อเลื่อนหรือเว้นวรรคตัวอักษรหรือตัวเลข )

OK: ยืนยันการตั้งค่า

 #: ใช้สำหรับ เปิด/ปิดเครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เปลี่ยนภาษาอังกฤษตัวพิพม์ เล็ก /ใหญ่ และตัวเลข

▲: ปรับ (Cursors) เลื่อนขึ้น

▼: ปรับ (Cursors) เลื่อนลง

0…9: ใช้สำหรับการเลือกตัวอักษร ABC /ตัวเลข  และการเลือกเมนู

เมื่อเข้าสูหน้าต่าง ที่ต้องการเลือกตัวอักษรสามารถกด “#”  เพื่อเลือกวิธีการป้อนข้อมูลเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข

วิธีการเก็บลายนิ้วมือ

หลังติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s เรียบร้อยแล้ว ต้องมีการบันทึกลายนิ้วมือ (แนะนำให้เก็บลายนิ้วมือด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลาง) จากนั้นจึงตรวจสอบยืนยันลายนิ้วมือ  วิธีการที่ถูกต้องสำหรับการเก็บลายนิ้วมือ และตรวจสอบยืนยันลายนิ้วมือ  ได้แก่ วางนิ้วมือบนช่องสแกนลายนิ้วมือ พยายามให้ลายนิ้วมืออยู่ศูนย์กลางของหัวอ่านวิธีการแสกนรอยนิ้วมือตามรูปภาพ

การใช้งานเบื้องต้นของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s

วิธีการตั้งค่าวันที่ เวลา ที่ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s

การเริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำเป็นต้องมีการตั้งค่า รูปแบบวันที่เวลาที่ถูกต้อง  หากมีการตั้งวันที่เวลาผิดจะทำการดึง Log เวลาการสแกนเป็นเวลาที่ผิดไปด้วย  ดังนั้นจึงควรตั้งวันที่เวลาเป็นรูปแบบที่ถูกต้องก่อนการใช้งานเครื่องสแกนทุกครั้ง

กด [MENU] เลือก [ตั้งค่า] กด OK เลือก [เวลา] กด OK ทำการพิมพ์ตัวเลขตรงวันที่ให้ถูกต้องตามเคอเซอร์ที่กระพริบ จากนั้นกด OK แล้วพิมพ์เวลาให้ถูกต้องตามเคอเซอร์ที่กระพริบ จากนั้นกด ESC ออกจากหน้าจอก็จะทำการบันทึกเวลาโดยอัตโนมัติ

การบันทึกผู้ใช้ 

1. การบันทึกผู้ใช้เป็นการเพิ่มผู้ใช้ใหม่เข้าไปในเครื่องสแกน โดยกดปุ่ม [MENU] เลือก [ผู้ใช้] กด OK 

2. จากนั้นเลือกที่ [เพิ่ม] กด OK 

3. เลือกบันทึกว่าต้องการลงทะเบียนของ ID บันทึกเป็นแบบใด จะมีให้เลือก 1. ลายนิ้วมือ 2. รหัส  หรือ 3. บัตร  ยกตัวอย่าง ลงทะเบียนด้วย [นิ้วมือ] กด OK

4. หน้าจอจะขึ้น ID โดยจะรันตามลำดับ ID ที่ 1โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะให้ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการ  ถ้าไม่ใสระบบจะใส่รหัสพนักงานที่ 1 และจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 รหัส เป็น 2, 3, 4 (รูปตัวอย่างจะรันมาอยู่ที่  ID 1 สำหรับการเก็บ ID ครั้งแรก) จากนั้นให้กด OK, OK

5. หากเลือกเป็นนิ้ว จะให้มีการบันทึกนิ้ว 3  ครั้ง โดยให้วางนิ้วมือนิ้วเดียวกันจำนวน 3 ครั้ง

6. หน้าจอจะแสดงดังภาพด้านล่าง จากนั้นจะสอบถามว่า บันทึก OK สำรองต่อหรือไม่

7. หากเรียบร้อยแล้วกด  ESC  เพื่อเลือกออก หรือต้องการลงทะเบียนในรูปแบบอื่นต่อก็ได้ จากนั้นจึงทำการกด ESC เพื่อออกสูหน้าจอปกติ

 

การเปลี่ยนหรือกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน  

การกำหนดสิทธิ์เป็นผู้ดูแลเพื่อทำการกำหนดการเข้าใช้ที่เมนูต่างๆ ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยหากไม่ใช้ผู้ดูแลจะไม่สามารถกดเข้าเมนูของตัวเครื่องได้  

1. เริ่มจากกด [MENU] เลือก [ผู้ใช้] กด OK      

2. เลือก [แก้ไข] กด OK    

3. หน้าจอจะขึ้นหัวข้อ ดูผู้ใช้ ให้เราเลือกก่อนว่าต้องการจะแก้ไข ID ไหน โดยเครื่องจะ Default ไว้ที่ ID แรกก่อน คือ ID ที่ 1   ให้ทำการเลือก ID ที่เราต้องการแก้ไข เช่น ID ที่ 1 กด OK

4. หลังจากทำการเลือก ID ที่เราต้องการแล้วจะขึ้นหน้าต่าง ข้อมูลผู้ใช้ ขึ้นมา  ให้เลื่อนไปตรงหัวข้อ 6 สิทธิ กดปุ่มเมนูค้างให้เคอเซอร์กระพริบ  

5. เลื่อนสิทธิมาตรงผู้ดูแล จากนั้นกด OK  

 

การสำรองลายนิ้วมือ (กรณีมี ID ที่เก็บบันทึกข้อมลอยู่แล้ว)  

1. โดยเริ่มจากกด [MENU] เลือก [ผู้ใช้] กด OK      

2. เลือก [แก้ไข] กด OK    

3. หน้าจอจะขึ้นหัวข้อ ดูผู้ใช้ ให้เราเลือกก่อนว่าต้องการจะสำรองลายนิ้วมือ, บัตร หรือรหัสผ่าน ID ไหน โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะ Default ไว้ที่ ID แรกก่อน คือ ID ที่ 1ให้ทำการเลือก ID ที่เราต้องการสำรองลายนิ้วมือเช่น ID ที่ 4 กด OK 

4. หลังจากทำรายการเลือก ID ที่เราต้องการแล้วจะขึ้นหน้าต่าง ข้อมูลผู้ใช้ ขึ้นมา หากต้องการสำรองลายนิ้วมือ ให้เลื่อนไปตรงหัวข้อ 3 นิ้ว กด OK จะมีให้บันทึกนิ้ว วางนิ้วจำนวน 3 ครั้ง เพื่อทำการบันทึก การสำรองรหัสผ่าน (กรณีมี ID ที่เก็บบันทึกข้อมูลอยู่แล้ว)  

 

การสำรองบัตร  (กรณีมี ID ที่เก็บบันทึกข้อมูลอยู่แล้ว)  

1. เริ่มจากกด [MENU] เลือก [ผู้ใช้] กด OK 

2. เลือก [แก้ไข] กด OK    

3. หน้าจอจะขึ้นหัวข้อ ดูผู้ใช้ ให้เราเลือก รหัสผ่าน ID ไหน โดยเครื่องจะ Default ไว้ที่ ID แรกก่อน คือ ID ที่ 1 ให้ทำการเลือก ID ที่เราต้องการสำรองบัตร ID ที่ 3 กด OK จะขึ้นหน้าจอข้อมูลผู้ใช้ ให้เลือก บัตร กด OK

4. จะขึ้นหน้าจอ ให้บันทึกบัตร นำบัตรมาทาบที่ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หากบันทึกสำเร็จแล้วจะขึ้น หัวข้อ 5 บัตรเป็น ตั้ง 

การลบผู้ใช้    

การลบผู้ใช้เป็นการลบข้อมูลของผู้ใช้ที่ไมได้ใช้แล้ว หรือลายนิ้วมือของพนักงานที่ลาออกไปแล้วออกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s

1. ลบผู้ใช้ทีละคน กด [MENU] เลือก [ผู้ใช้] กด OK เลือก [แก้ไข] กด OK 

2. จะขึ้นหน้าดูแลผู้ใช้ ให้เลือก id ที่ต้องการจะลบ กด ok เลือกหัวข้อที่ 7 [ลบผู้ใช้] กด ok

3. เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะถามว่า แน่ใจที่จะลบ หากกด ok เป็นการยืนยันในการลบผู้ใช้ หากกด esc เป็นการยกเลิกคำสั่ง

การดาวน์โหลดข้อมูลผู้ใช้ ผ่าน Flash Drive 

การดึงข้อมูลผู้ใช้ผ่าน Flash Drive เป็นการดึงข้อมูลเพื่อสงข้อมูลผู้ใช้  ไปอัพโหลดเข้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องอื่น โดยให้กด [MENU] เลือก [ผู้ใช้] กด OK เลือก [ดาวน์โหลด] กด OK รอข้อมูลการดาวน์โหลดจนสำเร็จ การดาวน์โหลดข้อมูลผู้ใช้เป็นการดาวน์โหลดลายนิ้วมือของพนักงานที่อยู่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

การอัพโหลดข้อมลผู้ใช้ผ่าน Flash Drive 

การอัพโหลดข้อมูลผู้ใช้ผ่าน Flash Drive เป็นการนำข้อมูลผู้ใช้ที่เรามีการดาวน์โหลดมาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องหนึ่งไปอัพโหลดเข้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องอื่น โดย กด [MENU] กด OK เลือก [ผู้ใช้] กด OK  เลือก [อัพโหลด]  กด OK   รอข้อมูลการอัพโหลดจนสำเร็จ จะขึ้นอัพโหลด OK เป็นการอัพโหลดข้อมูลลายนิ้วมือของเครื่องสแกน

การดึง Log เวลาการสแกนผ่าน  Flash Drive เพื่อนำเข้าโปรแกรม  Premium Time

การดึง  Log เวลาการสแกนผ่าน Flash Drive เป็นการใช้ Flash Drive ดึงข้อมูลการสแกนของพนักงานจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อมานำเข้าที่โปรแกรม Premium Time V.2.0.3 Series 8   โดยนำ Flash Drive  ไปเสียบที่เครื่องสแกน กด  [MENU]   แล้วเลือก [ดึงข้อมูล] กด OK เลือก  [บันทึก]  กด OK  หน้าจอจะขึ้น Encrypt? กด OK  รอดึงข้อมูลจนหน้าจอแสดงผล ดาวน์โหลด OK เป็นการดาวน์โหลดข้อมูลการสแกนนิ้วของพนักงานจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s แล้ว  หลังจากนั้นคอยนำ Log      เวลาการสแกนนี้ไปนำเข้าที่โปรแกรม Premium Time  V.2.0.3 Series 8 ต่อไป

การลบข้อมูลบันทึกเวลา 

การลบข้อมูลบันทึกเวลานั้นสามารถลบข้อมูลได้แบบเดียว  คือลบข้อมูลบันทึกเวลาทั้งหมดถ้าทำการลบบันทึกเวลาแล้วจะไม่สามารถเรียกกลับคืนได้ เพราะฉะนั้นการลบข้อมูลควรมั่นใจวาได้มีการสำรองข้อมูลบันทึกเวลาไว้แล้ว การลบข้อมูลบันทึกเวลาทำได้ดังนี้ กด  [MENU] เลือก  [ตั้งค่า]  กด OK เลือก  [อุปกรณ์]  กด OK เลื่อนไปที่  [บันทึก ALL] กด OK เครื่องจะถาม ว่า แน่ใจที่จะลบ ถ้าต้องการลบกด OK   แต่ถ้าไม่ต้องการลบให้กด ESC เพื่อออกจากเมนู

การลบข้อมูลทั้งหมด 

การลบข้อมูลทังหมดถ้าทำการลบข้อมูลทังหมดแล้วจะไม่สามารถเรียกกลับคืนได้เพราะฉะนั้นการลบข้อมูลควรมั่นใจว่าได้มีการสำรองข้อมูลบันทึกเวลาและข้อมูลผู้ใช้ไว้แล้ว การลบข้อมูลทั้งหมดทำดังนี้ กด  [MENU] เลือก [ตั้งค่า] กด OK เลือก [อุปกรณ์] กด OK เลื่อนไปที่ [ลบทั้งหมด] กด OK เครื่องจะถามวา  แน่ใจที่จะลบ  ถ้าต้องการลบกด OK   แต่ถ้าไม่ต้องการลบให้กด ESC เพื่อออกจากเมนู 

การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพื่อการดึงข้อมูลผ่านทางระบบ LAN 

การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลเป็นการตั้งคา TCP/IP  ให้กับตัวเครื่องเพื่อใช้โปรแกรมในการดึงข้อมูลต่างๆ จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ การตั้งค่าการเชื่อมต่อในที่นี้จะเป็นแบบ  LAN จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ  เป็น  1 ต่อผ่าน  Switch Hub หรือ  Router  หรือ 2. ต่อตรงจากตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ cmi681s ไปยังคอมพิวเตอร์ โดยหากเราต่อตรงต้องเข้าไปที่ IP Address ตั้งหมายเลข IP ให้อยู่ในระบบ เดียวกบคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์เราหมายเลข  IP คือ 192.168.1.9 โดยเราสามารถดูได้ที่ Local Area Connection เลือก Detail จะมีหมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์เราขึ้นมาให้ดูในการตั้งค่าหมายเลข  IP  นั้นกำหนดว่าตัวเลข  3  ชุดแรกต้องเหมือนกันและหมายเลขชุดสุดท้ายต้องไมซ้ำกัน  เช่น  คอมพิวเตอร์หมายเลข    คือ  192.168.1.9  เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะต้องตั้งหมายเลข  IP  คือ  192.168.1.  ตัวเลขชุดสุดท้ายต้องไมซ้ำกนโดยจะมีตัวเลขตังแต่  1-254  ให้เราเลือก  ในที่นี้จะยกตัวอย่างเลือกหมายเลข  224  ก็จะได้ 192.168.1.224 เป็นหมายเลข IP  ของเครื่องสแกนที่ใช้สำหรับการเชื่อมตอเพื่อดึงข้อมูลผ่าน TCP/IP   การตั้งค่าการเชื่อมต่อนี้เพื่อสำหรับใช้งานร่วมกับโปรแกรม  Premium  Time 

www.charoentech.com

 

 

การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือสั่งงานประตูออโต้ auto door

2018-08-21 17:31:54

เป็นอีกหนึ่งบทความที่แอดมินขอเอาความต้องการและคำถามจากลูกค้ามาเขียนอธิบายเป็นบทความ คำถามที่ว่านั้นก็คือ "เราสามารถนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไปใช้งานร่วมกับประตูออโต้หรือ auto door ได้หรือไม่?" คำถามนี้เป็นคำถามที่แอดมินตอบค่อนข้างบ่อย เพราะผู้ใช้งานมักไม่มั่นใจว่าจริงๆ แล้วเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าที่ทำงานร่วมกับชุดควบคุมการเปิดปิดประตูจะสามารถนำมาใช้งานร่วมกับประตูออโต้หรือ auto door ได้ หากเพียงแค่ถามว่าใช้ได้หรือใช่ไม่ได้ก็ดูจะเป็นคำตอบที่แสนง่ายดาย บทความนี้แอดมินขออธิบายถึงรูปแบบการทำงานของทั้ง 2 ระบบ ว่าหากเรานำมาให้ทำงานร่วมกันจะสามารถ

ระบบ time zone ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

2018-08-19 19:00:16

สำหรับลูกค้าที่ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าทำงานร่วมกับชุดควบคุมการเปิดปิดประตูไว้แล้ว และในระยะเวลาต่อมาต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าออกของพนักงานให้มีความรัดกุมเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งจากเดิมที่ใครจะเข้าจะออกเวลาไหนก็ได้ขอเพียงแค่พนักงานมีลายนิ้วมือหรือมีใบหน้าอยู่ในเครื่องสแกน ต้องการเปลี่ยนเป็นให้พนักงานสามารถสแกนเข้าออกได้เฉพาะบางช่วงเวลาและบางวัน เช่น สแกนเข้าออกได้ในช่วงเวลา 06.00-20.00 และให้สแกนได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์เท่านั้น ถามว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่ใช้งานอยู่สามารถรองรับฟังก์ชั่นการทำงานแบบนี้ได้หรือไม่? และจะต้องทำอย่างไร?

ระบบนาฬิกายาม GT4, GT9, GT11 ตั้งค่าได้ง่ายด้วยตนเอง

2018-08-18 18:29:30

การตั้งค่าในระบบนาฬิกายามหรือ Guard Tour ทำได้ง่ายกว่าการตั้งค่าในระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า เพราะระบบนาฬิกายามเราตั้งค่าในโปรแกรมเพียงอย่างเดียว ซึ่งตัวนาฬิกายามจะทำหน้าที่แค่อ่านบัตรและอ่านจุดตรวจเท่านั้นไม่มีการประมวลผลอื่นเหมือนเครื่องสแกน ดังนั้นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้ามาแล้วคงไม่น่ากังวลหากจะนำนาฬิกายามไปใช้งานและตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง.. แต่สำหรับลูกค้าทั่วไปที่ต้องการทราบว่าถ้าเราต้องการใช้นาฬิกายาม เราจะต้องตั้งค่าอะไรบ้าง การเริ่มต้นใช้งานเป็นอย่างไร? บทความนี้แอดมินจะแนะนำวิธีการ